Razvoj zavornih ploščic za zavore s C/C-SiC kompozitnimi diski

Trajanje projekta

2003 - 2006

Kategorija projekta

SLO

Partnerji

  • MS Production (Slovenija)

Cilj projekta je raziskava mehanizma trenja in obrabe na materialih za zavorne ploščice s kovinsko matrico, ki jih bomo testirali v paru z materialom za zavorne diske na osnovi C/C-SiC kompozita. V okviru testiranj in analiz bomo sistematično spreminjali sestavo materiala za ploščice ter s tem ugotavljali vplive na tribološke lastnosti sistema. Na osnovi ugotovljenih mehanizmov trenja in obrabe v različnih režimih delovanja bomo lahko material ploščic optimirali za realne pogoje delovanja tekmovalnih motociklov, ki trenutno predstavljajo najbolj realno in že obstoječo aplikacijo.

C/C-SiC kompoziti so zanimiv in obetaven material za zavorne diske, saj so le-ti znatno lažji od klasičnih kovinskih diskov, delujejo lahko pri izjemno visokih temperaturah ter imajo v primerjavi z diski iz ogljikovih vlaken manjšo obrabo in s tem daljšo življenjsko dobo, ki je nujno potrebna za razširitev uporabe s tekmovalnih in prestižnih vozil tudi na serijska vozila. Dosedanje izkušnje in rezultati kažejo, da obstoječe zavorne ploščice, ki se uporabljajo v klasičnih sistemih ali sistemih na osnovi ogljikovih vlaken, ne zagotavljajo ustreznih triboloških lastnosti tudi v kontaktih z diski iz novih C/C-SiC kompozitov ter s tem povezanih delovnih lastnosti celotnega zavornega sistema. Zaradi prevelike obrabe, neustreznega koeficienta trenja v določenih temperaturnih območjih delovanja ter drugih dinamičnih pomanjkljivostih, predstavljajo zavorne ploščice šibki člen v tem zavornem sistemu in preprečujejo njihovo še pogostejšo uporabo ter predvsem uporabo v serijskih vozilih.

Materiali za ploščice in diske bodo izdelani v okviru partnerjev projektne skupine, pri čemer materiala za diske ne bomo spreminjali. Za dosego ciljev projekta bomo uporabili ustrezne tribološke teste materialov, površinske, mehanske in druge analize novih in obrabljenih površin, najboljše pare materialov pa bomo preverili tudi na realnem preizkuševališču/dinamometru ter na motociklu.