Xtribology - Izboljšana zaščita površin pred obrabo z uporabo nanodelcev

Trajanje projekta

2015 - 2020

Kategorija projekta

mednarodni

Partnerji

AC²T Austrian Center of Competence for Tribology GmbH (Avstrija)

Preučevanje trenja in obrabe sta dve glavni področji tribologije, nadzor ter zmanjšanje obeh parametrov pa sta ključnega pomena za pravilno delovanje strojnih elementov.

Sodobni stroji vsebujejo mehanizme s kompleksnejšimi komponentami, ki zahtevajo strožje visoko-kvalitetno mazanje za prenašanje visokih tlakov in temperatur. Običajno se mazivom za boljše tribološko obnašanje pod ekstremnimi pogoji dodajajo aditivi za visoke tlake (EP) ter protiobrabni (AW) aditivi.      

Na področju tribologije so v zadnjih letih nanodelci zaradi svojih odličnih fizikalnih in kemijskih lastnosti pritegnili veliko pozornosti. Trend uporabe nanodelcev za izboljšavo triboloških lastnosti mazalnih olj vztrajno raste.

Glavni cilj projekta je preučevanje tribološkega delovanja nanodelcev v kombinaciji s konvencionalnimi aditivi za uporabo v industrijskih aplikacijah.