Nanoinženiring kontaktnih površin in mejnih filmov za doseganje zelenih tehnologij mazanja

Trajanje projekta

2016 - 2018

Kategorija projekta

SLO

Projekt se osredotoča na snovanje novih, inovativnih, visoko-zmogljivih ter okolju prijaznih mejnih filmov v kontaktih, ki bi zadostili strogim zahtevam o omejevanju emisij toplogrednih plinov ter uporabi nevarnih snovi. Ti so nujni za delovanje večine visoko obremenjenih mazanih mehanskih sistemov.

Trenutne uredbe o zmanjšanju emisij že močno vplivajo na industrijsko/avtomobilsko panogo, medtem ko bodo stroge omejitve v prihodnje zahtevale opustitev ključnih in široko uporabljanih mazalnih aditivov. Kljub temu nova tehnologija mazanja zaenkrat še ni na voljo. Nepravočasna vpeljava učinkovitih rešitev, ki bi ugodile strogim zahtevam, lahko privede do zmanjšanja zmogljivosti in učinkovitosti strojev, ter negativnih tehničnih in ekonomskih posledic. Zamenjava obstoječih tehnologij z zelenim in hkrati visoko-zmogljivim mazanjem kontaktov sodi med najvišje prioritete na področju s tribologijo povezanega konstruiranja naprav, inženiringa površin in kemije maziv.

V sklopu projekta inovativno konstruiramo učinkovite zelene kontakte s kombiniranjem namenskih prevlek na osnovi diamantu podobnega ogljika (DLC), ki izkazujejo nizko stopnjo obrabe ter nizek koeficient trenja, in povsem nenevarnih organskih aditivov (alkoholi, maščobne kisline). Ta novi zeleni koncept, ki je bil pred kratkim predlagan v naši skupini, je bil že deležen povečane pozornosti industrijskih in akademskih raziskav. Dokaz o delovanju predlaganega koncepta tega projekta predstavljajo naši obstoječi relevantni preliminarni rezultati. Kljub temu za industrijsko implementacijo še vedno manjka nekaj ključnih dokazov in razumevanja.