Influence of surface roughness and running-in on the lubrication of steel surfaces with oil containing MoS₂ nanotubes in all lubrication regimes

J. Kogovšek, M. Remškar, A. Mrzel, M. Kalin

Tribology International 61 (2013) 40-47.

Abstract

Čeprav so nekatere študije izpostavile ugodne učinke mazanja z MoS₂ in WS₂ nanodelci, še vedno manjka razumevanje, kako se ti nanodelci obnašajo pri različnih kontkatnih pogojih, celo najbolj običajnih, kot je hrapavost površin. Zato smo se osredotočili na primerjavo učinkov mazanja MoS₂ nanocevk, dodanih PAO olju, na jeklenih površinah različnih hrapavosti. Preučevali smo mazanje jeklenih površin z uporabo MoS₂ nanocevk v vseh režimih mazanja in tudi z upoštevanjem utekanja. Pokazali smo, da je bilo trenje ob uporabi olja z nanocevkami pri različnih kontaktnih pogojih za 40-65 % nižje kot ob uporabi samega baznega olja. Nadalje smo pokazali, da je z dodatkom MoS₂ nanocevk olju trenje enako za gladke in hrapave jeklene površine, kar pomeni, da nanocevke v tem pogledu v celoti določajo tribološko obnašanje jeklenih kontaktov v mejnem in mešanem režimu mazanja, ne glede na hrapavost površin ali utekanje le-teh.

Keywords: površinska hrapavost, olje, nanodelci, trdna maziva

URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301679X12004008


Izvoz bibliografije