Lubrication of DLC-coated surfaces with MoS₂ nanotubes in all lubrication regimes: Surface roughness and running-in effects

J. Kogovšek, M. Remškar, M. Kalin

Wear 303 (2013) 361-370.

Abstract

MoS₂ in WS₂ nanodelci na eni strani ter DLC prevleke na drugi so deležni vse večje pozornosti v triboloških aplikacijah. Vendar pa so raziskave, ki vključujejo kombinacijo DLC prevlek in mazanja z uporabo nanodelcev zelo redke in tudi razumevanje takšnih triboloških sistemov ostaja omejeno. V tem delu smo se posvetili takšnemu tribološkemu sistemu s preučevanjem učinkov hrapavosti površin in utekanja na tribološke lastnosti z DLC prevlekami prevlečenih kontaktov v vseh režimih mazanja. Predstavljamo tudi model vpliva hrapavosti površine na mehanizem mazanja MoS₂ nanocevk. Ta model je osnovan na 2D prikazu dejanskih dimenzijskih razmerij profila površine z upoštevanjem vršičkov površine, nanodelcev in debeline mazalnega filma in je zato neodvisen od kontaktnih materialov.

Pokazali smo, da je dodatek nanocevk baznemu olju znižal koeficient trenja DLC prevlek za več kot 50 % na gladkih ter do 40 % na hrapavih, z DLC prevlekami prevlečenih površinah. Nanodelci so bili najbolj učinkoviti v režimu mejnega mazanja in so imeli zanemarljiv učinek v režimu EHD mazanja. Hrapavost površin je imela znaten in dvojen učinek: medtem, ko je bilo v primerjavi s hrapavimi trenje nižje na gladkih površinah, so hrapave površine med utekanjem v kontaktu nanodelce bolje zadržale.

Keywords: DLC, površinska hrapavost, nanodelci, aditivi, MoS₂ nanocevke, olje

URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0043164813002226


Izvoz bibliografije