Vpliv kombinacije toplotne obdelave, podhlajevanja in nitriranja na tribološke in nosilne lastnosti hitroreznega jekla

B. Podgornik, V. Leskovšek, J. Jerina

Ventil 19 (2013) 50-55.

Abstract

Keywords: nitriranje, toplotna obdelava, tribološke lastnosti


Izvoz bibliografije