SWOT analiza proizvodnje in uporabe biodizla

B. Kržan, J. Vižintin

Oljnice: pridelava, kakovost olja ter možnost uporabe za biomaziva in biodizel. (2009) 117–124.

Abstract

Keywords: rastlinska olja, biodizel, proizvodne surovine, proizvodnja, analize


Izvoz bibliografije