The analysis of complex tribological system of single point incremental sheet metal forming - SPIF

A. Petek, B. Podgornik, K. Kuzman, M. Čekada, W. Waldhauser, J. Vižintin

Strojniški vestnik 54 (2008) 266–273.

Abstract

V sodobnem industrijskem okolju ima ekološki vidik izredno pomembno vlogo pri izbiri preoblikovalnega postopka pločevine. Če želimo izdelovati izdelke z najmanjsim vplivom na okolje, je potrebno skrajšati preoblikovalni postopek vključno z izdelavo namenskih orodji, kot tudi omejiti uporabo mazalnih sredstev. Večina pločevinsko preoblikovalnih opravil zahteva uporabo olj v katerih so vključeni dodatki, ki pa so zaradi različnih razlogov nevarni za okolje. Glede na omenjeno je v prispevku predstavljena analiza različnih načinov mazanja (suh stik, tekoče mazivo in trde prevleke) in preiskovanje triboloskih lastnosti med eno-točkovnim koračnim preoblikovanjem pločevine, ki je dandanes izredno privlačna tehnologija preoblikovanja pločevine in večinoma primerna za maloserijsko proizvodnjo. Prvi del prispevka opisuje raziskave izvedene na napravi s trnom, kjer je predstavljeno merjenje in primerjava koeficientov trenja pri različnih načinih mazanja. V drugem delu prispevka pa je predstavljena analiza merjenja temperature preoblikovalnega orodja med koračnim oblikovanjem piramidastega preizkušanca glede na tri različne načine mazanja. V primeru enotočkovnega koračnega preoblikovanja pločevine se povišanje temperature orodja pojavi zaradi trenja v stičnem področju med orodjem in pločevino. In contemporary industrial production the ecological aspects have increasingly important role in selection of sheet metal forming process. To produce sheet metal parts with minimal environmental burdening the shortening of forming processes including the procedures for production of appurtenant forming tools as well as decrease use of lubricant is prerequisite. In general, majority of the sheet metal forming processes demand use of lubricants with oils involving additives, which are hazardous for several reasons. Therefore, the paper is focused towards the analysis of different manners of lubrication (dry contact, liquid lubricant and hard coatings) and to investigate tribological properties during a single point incremental forming (SPIF) technology, which is nowadays very attractive and manly used for small and medium batch production. The first phase of the evaluation was performed on a model test rig by simulating single point incremental forming process, where the coefficient of friction was recorded and compared as a function of lubrication method used. In addition, the paper presents the forming tool temperature measurements for three different manners of lubrication, arising from friction during the single point incremental formingof the pyramid-shaped part.

Keywords: preoblikovanje pločevine, koračno preoblikovanje, trenje, prevleke orodij, incremental sheet metal forming, friction, DLC coatings


Izvoz bibliografije