Preventivno vzdrževanje hidravličnih naprav

J. Pezdirnik

Ventil 10 (2004) 163–165.

Abstract

Naprave pogonsko-krmilne hidravlike so verjetno bolj primerne za koncept napovednega vzdrževanja kot ostali strojni sistemi. Obravnavani so štirje od osmih izvornih vzrokov okvar (po avtorju E. C. Fitchu) kot pomembnih za hidravlične naprave. Podanih je nekaj nasvetov za projektiranje naprav pogonsko-krmilne hidravlike z vidika možnosti dobrega preventivnega vzdrževanja.

Power-control hydraulic systems are probably more suitable than other machine systems for predictive maintenance. Four of the eight root causes of failure (according to author E. C. Fitch) are treated as important for hydraulic systems. Advice for the designing of power-control hydraulic systems from the point-of-view of good preventative maintenance possibilities are given.

Keywords: hidravlika, pogonsko-krmilna hidravlika, vzdrževanje, projektiranje, konstruiranje, zanesljivost, razpoložljivost, hydraulics, power-control hydraulics, maintenance, designing, reliability, availability


Izvoz bibliografije