Znanja ne znamo tržiti : prof. dr. Jože Vižintin, letošnji Zoisov nagrajenec, vodilni strokovnjak na področju vede o trenju

J. Vižintin

Sobota 7 (2003) 15

Abstract

Keywords: strojništvo, tribologija, patenti, Zoisovi nagrajenci


Izvoz bibliografije