Slotrib 02 : posvetovanje o pogonskih in alternativnih gorivih, tribologiji in ekologiji (21.-22.11.2002, Portorož) : poročila

B. Podgornik, J. Vižintin, J. Bedenk, R. Glavina

Strojniški vestnik 48 (2002) 638–639.

Abstract

Izvoz bibliografije