Brzo biorazgradljive hidrauličke tekućine na osnovi repična ulja

R. Šraj, M. Svoljšak, M. Feldin, J. Vižintin

Goriva i maziva 39 (2000) 3–11 (hrv) in 11-23 (eng).

Abstract

Hidrauličke tekućine na osnovi mineralnih ulja danas imaju 83%-tni udio na tržištu. Udio je biljnih ulja pritom svega 2%, ali zato prognoze za godinu 2000. predviđaju mogućnost porasta udjela biljnih ulja na oko 8%. S druge strane, neke manje industrijalizirane zemlje poput, na primjer, Slovenije razmatraju zakonske mjere sprječavanja onečišćenja okoliša i postizanja zaštite prirodnih izvora. Repičina ulja u tom smislu nude brojne ekološke prednosti pred mineralnim uljima, s obzirom na obnovljivost izvora, biorazgradljivost i toksičnost.

Hydraulic fluids based on mineral oils have 83% on the market today. The vegetable oils have only 2%, but the prognosis for the year 2000 foresees that hydraulic fluids based on vegetable oils could reach about 8% of shares on the market. On the other hand some industrialized and small countries, like Slovenia, have considered legislative measures to prevent environmental pollution and protection of the natural resources. The rapeseed oils can offer significant environmental advantages with respect to resource renewability, biodegradability and toxicity when compared to mineral oils.

Keywords: lubricants, rapeseed oil, vegetable oil, hydraulic fluids, lubricant properties, lubricant stability, biodegradability, toxicity, field testing


Izvoz bibliografije