Tribologija (TRIBOS+)

Letnik in semester

1.letnik - poletni semester

Št. točk

5

O predmetu

Predmet se izvaja v sklopu skupnega evropskega magistrskega programa TRIBOS. Pri predmetu podamo pomen nosilnih triboloških kontaktov za prenos moči v sistemih in ključne lastnosti površin, ki vplivajo na trenje in obrabo. Razložijo se osnovne vrste maziv in kvaliteta mazanja, ki jo lahko ocenjujemo preko lege sistema na Stribeckovi krivulji. S tem v zvezi razložimo vlogo in osnovne vrste aditivov v mazivih in osnovne značilnosti posameznih vrst mazanja. Obravnavajo se glavni viri trenja in vpliv nanje. Podajo se najbolj pogosti mehanizmi obrabe in njihove značilnosti. V zadnjem delu predavanj se obravnava še metode za analize površin in tribološke študije ter osnovni principi testiranj. Posledice trenja, obrabe in različni vidiki maziv in mazanja se povzamejo in poda njihova vloga pri poškodbah strojnih elementov ter možnosti njihovega zaznavanja in spremljanja.

Literatura

[1] ​J. A. Williams, Engineering tribology, Oxford University Press, Oxford, 1994. – selected chapters

[2] G.W. Stachowiak, A.W. Batchelor, Engineering tribology, Elsevier, Amsterdam, 2005. – selected chapters

[3] E.R. Booser, Handbook of lubrication, CRC Press, Boca Raton, 7th ed., 1990. – selected chapters

[4] B. Bhushan, Modern Tribology Handbook, CRC Press, Boca Raton, 2001. – selected chapters

[5] K. Miyoshi, Y.W. Chung, Surface diagnostics in tribology, World Scientific, Singapore, 1993. – selected chapters