Mehanika kontakta (TRIBOS+)

Letnik in semester

1.letnik - poletni semester

Št. točk

5

O predmetu


Predmet Inženiring kontakta se izvaja v sklopu skupnega evropskega magistrskega programa TRIBOS in daje študentom temeljno znanje o kontaktu dveh teles pri relativnem gibanju, porazdelitvi sil, hitrosti, temperatur in kontaktnih napetosti na in pod površino pri kotaljenju in drsenju. Analiza kontakta zajema Hertzovo teorijo eno in več-plastnih kontaktnih površin, vpliv porazdelitve obremenitve, opredelitev mikro in makro zdrsa, vpliv površinskih slojev in hrapavosti površine ter določitev elasto/plastičnega odziva kontaktne površine. Nadalje podaja vpliv tangencialnih obremenitev in termoelastično obravnavo kontakta z določitvijo kritičnih mest za nastanek poškodb ter seznani študente s tehnikami karakterizacije kontaktne površine, od profilometrije do analize sestave površinskih slojev. Študentje dobijo tudi uporabno znanje o vplivu oplemenitenja kontaktne površine na tribološke lastnosti kontakta, pomenu priprave podlage za nanos površinskih slojev, vrsti in lastnostih površinskih slojev in metod modifikacije ter oplemenitenja površine, ter pristopu in načinu njihove izbire.

Literatura

[1] ​K. L. Johnson: Contact mechanics, Cambridge University Press, 1985

[2] I. Iliuc: Tribology of thin layers, Elsevier, 1980

[3] T. A. Stolarski: Tribology in Machine Design, Butterworth Heinemann, 1990

[4] F. W. Bach, A. Laarmann, T. Wenz: Modern Surface Technology, Wiley-vch, 2006

[5] B. Bhushan, B.K. Gupta: Handbook of tribology – Materials, Coatings and Surface Treatments, McGraw-Hill, 1991

[6] K. Holmberg: Coatings Tribology, Elsevier, 2009

[7] K. N. Strafford, P.K. Datta, J.S. Gray: Surface engineering practice, Ellis Horwood, 1990

[8] C. Donnet, A. Erdemir: Tribology of diamond-like carbon films: fundamentals and applications, Springer, 2008