Nanotehnologije (TRIBOS+)

Letnik in semester

1.letnik - poletni semester

Št. točk

5

O predmetu

Predmet se izvaja v sklopu skupnega evropskega magistrskega programa TRIBOS. Obseg predmeta:

  1. ​Uvod v nanotehnologije: opredelitev pojmov, primeri in pogled na področje, nano proti makru, zgledi v naravi.
  2. Temeljni principi nano sveta: fizikalni principi snovi na makro in nano skali, učinki velikostne pretvorbe, pomen površin.
  3. Gradnja in sestavljanje nanostruktur: principi od zgoraj navzdol, principi od spodaj navzgor, primeri in značilnosti uveljavljenih postopkov, samoorganizacija filmov.  
  4. Karakterizacija nanostruktur: optične metode, princip svetlega in temnega polja, fluorescenčna metoda, elektronski mikroskopi, vrstična tipalna mikroskopija, difrakcijske metode, emisijske metode.
  5. Nanomateriali: nanostrukturirani materiali, nanokompoziti, plastoviti nanokompoziti, nanokristali, amorfni nanomateriali, nanodelci, fulereni, nanocevke, nanožičke, nanoplasti, hibridni nanodelci, koloidne raztopine, pametni materiali, molekularno razpoznavanje in razlikovanje, nanosenzorji.
  6. Lastnosti nanomaterialov: nanomehanske ter druge fizikalne lastnosti, adsorpcija, površinska energija, omočljivost, mejni površinski nanofilmi, struktura, reakcije, lastnosti, vplivi, pomen, nanotribologija.
  7. Osnove modeliranja na nano nivoju: osnovni principi, molekularna dinamika, modeli več velikostnih razredov.
  8. Zdravje in pravni vidiki: nevarnosti nanotehnologij, zaščita, zakonski in drugi predpisi.  
  9. Primeri, koncepti, uporaba in razvoj nanotehnologij: MEMS/NEMS, nanoizdelovanje, nanotekočine, maziva in mazanje, površinski filmi, nanomehanika, energija, gradbeništvo, elektronika, optika, tekstilstvo, biologija, medicina, sinteza nanomaterialov.

Literatura

[1] ​L.Theodore: Nanotechnology- basic calculations for engineers and scientists, Wiley-Interscience,  New York, USA, 2006.

[2] B. Rogers, J. Adams, S. Pennathur: Nanotechnology-understanding small systems, CRC Press, Boca Raton, FL, 2008.

[3] B. Bhushan (Ed): Handbook of Nanotechnology, Springer, 2nd ed., Berlin Heidelberg New York, 2007.

[4] H. Ibach: Physics of surfaces and interfaces, Springer, Berlin Heidelberg New York, 2006.

[5] B. Bhushan (Ed): Nanotribology and Nanomechanics, Springer, Berlin Heidelberg, 2005.