Tehnična diagnostika (TRIBOS+)

Letnik in semester

1.letnik - poletni semester

Št. točk

5

O predmetu

Tehnična diagnostika se izvaja v sklopu skupnega evropskega magistrskega programa TRIBOS in se uporablja pri tehnologiji vzdrževanja po stanju. Sestavljena je iz štirih področji: zajemanja in pred-analize podatkov, diagnostike poškodb, predikcije sprememb poškodb po času in ukrepanja. Zajemanje podatkov je lahko stalno ali občasno. Od tega zavisi katere senzorje in tehnike bomo uporabili za zajem in analizo podatkov. Za zajem in analizo podatkov obstoja veliko različnih tehnik zato je treba izbiro ustrezne tehnike prilagoditi potrebam izbranega tehničnega sistema. Po zajetju in pred-analizi podatkov pristopimo k izločitvi značilk poškodb in tvorjenju vektorja značilk. Vektor značilk nato obdelamo z različnimi metodami umetne inteligence, ki se uporabljajo v diagnostiki. Rezultat obdelave značilk je diagnostika poškodbe z identifikacijo vzroka poškodb ter velikosti in intenzivnosti poškodbe v tribološkem kontaktu. S procesom identifikacije spremljamo tudi trende naraščanja indifikatorjev poškodb, ki jih nato obdelamo z metodami za predikcijo spremembe poškodbe po času. Na osnovi predikcije lahko nato napovemo stanje poškodbe in čas za sanacijo le te. Ukrepe, po nastali poškodbi, lahko izvede ekspert v vzdrževanju ali avtomatski sistem na podlagi predhodnih znanj o poškodbah, ki so shranjena v banki podatkov.

Literatura

[1] ​E. C. Fitch: Proactive Maintenance for Mechanical Systems, Elsevier Advanced Technology

[2] R. K. Mobley: Maintenance Fundamentals, Elsevier Butterworth Heinemann

[3] B. K. N. Rao: Handbook of Condition Monitoring, Elsevier Advanced Technology

[4] C. Scheffer, Paresh Girdhar: Machinery Vibration Analysis-Predictive Maintenance