Naključni pojavi (TRIBOS+)

Letnik in semester

1.letnik - poletni semester

Št. točk

5

Kontakt

O predmetu

Predmet se izvaja v sklopu skupnega evropskega magistrskega programa TRIBOS.

Cilji:

 • ​Uvedba konceptov variabilnosti, opis, karakterizacija in razlaga naključnih podatkov.
 • Seznaniti študente s konceptom verjetnosti in osnovnimi statističnimi metodami za opis in karakterizacijo naključnih podatkov.
 • Študentom zagotoviti osnovno znanje za analizo, opis, karakterizacijo in interpretacijo eksperimentalnih podatkov z uporabo okolja Matlab
 • Sposobnost za analizo, karakterizacijo in interpretacijo spremenljivih naključnih podatkov
 • Sposobnost za izvedbo linearne analize in karakterizacijo senzorskih signalov s statističnimi metodami za opis, analizo, karakterizacijo, oblikovanje in načrtovanje proizvodov, tehničnih sistemov in procesov.

 

 

Literatura

 

 • ​I. Grabec, J. Gradišek: Naključni pojavi; Fakulteta za strojništvo, 2000
 • E. Govekar; lecture notes; www.nakljucnipojavi.si, 2007
 • R. Jamnik: Verjetnostni račun in statistika; Zveza organizacij za tehnično kulturo, 1986
 • D. C. Montgomery in G. C. Runger: Applied Statistics and Probability for Engineers, John Wiley & Sons, Inc., New York, 1994
 • J. S. Bendat, A. G. Piersol: Random Data: Analysis and measurement Procedures; Wiley-Interscience, 1971
 • W. B. Davenport, Jr.: Probability and Random Processes: An Introduction for Applied Scientists and Engineers, McGraw-Hill, New York, 1970
 • R. C. Jaffe: Random signals for engineers usnig Matlab and Mathcad; Spriger Verlag, 2000