prof. dr. Mitjan Kalin

Telefon

+386 1 4771 462

E-pošta

Kratka biografija

Dr. Mitjan Kalin se ukvarja z raziskavami mehanizmov trenja in obrabe naprednih materialov, površinskimi pojavi na nanoskali ter z raziskavami mejnega mazanja in mejnih površinskih filmov za »zelene« tehnologije mazanja. Med pomembnejšimi objavami ima okoli 145 znanstvenih publikacij v mednarodno recenziranih revijah, 13 poglavij v monografijah, 1 knjigo ter 12 patentov. Njegov H-index je 27 s približno 2100 čistimi citati. Na mednarodnih konferencah beleži 350 prispevkov, imel je 46 vabljenih predavanj, od teh je bilo 6 vabljenih plenarnih predavanj. V svoji karieri je vodil 36 večjih (večinoma 3-letnih mednarodnih) projektov (kot koordinator projekta ali vodja skupine), v katerih je sodeloval s podjetji kot so Volvo, Bekaert, Sorevi, Sulzer, SKF, Mercedes, Total, Lubrizol, Atlas Copco, Oerlikon, Dow, itd. Poleg tega je vodil številne manjše industrijske projekte, registriranih je preko 150 poročil. Trenutno je koordinator EU EACEA skupnega evropskega magistrskega študijskega programa Erasmus Mundus – Tribology of Surfaces and interfaces, TRIBOS+, ki ga financira EU in je nadaljevanje predhodnega petletnega projekta TRIBOS.

Je aktiven član uredniških odborov v 7 mednarodnih revijah, med drugim je 6 let deloval kot pridruženi urednik v ASME Journal of Tribology, trenutno pa Frontiers in Mechanical Engineering. Od leta 2012 je glavni urednik revije Lubrication science (Wiley), edine ozko specializirane revije s področja maziv z SCI faktorjem vpliva. Dr. Kalin je recenzent v okoli 90 znanstvenih revijah in ocenjevalec evropskih projektov za FP6, FP7, H2020, ERC, ESF ter ocenjevalec za številne nacionalne agencije za financiranje raziskav po svetu, kot so npr. NSF (USA), FWO (B), ANR (F), itd. Prav tako je organizator številnih konferenc in konferenčnih sekcij, kot tudi član organizacijskih in znanstvenih odborov skoraj vseh mednarodnih konferenc s področja tribologije, med drugim je bil predsednik 5 mednarodnih (Frontiers of boundary lubrication Seville 2009, Polytrib 2014-2018 in Ecotrib 2017) in 3 slovenskih (Slotrib 2014 - 2018) konferenc.  

Dr. Kalin je prejel več domačih in mednarodnih priznanj, med drugim ASME nagrado Burt L. Newkirk Award (2006), Zoisovo priznanje (2006), izvolitev za rednega člana (»Fellow«) svetovnega združenja tribologov STLE (2012), priznanje Univerze v Ljubljani za 10 najodmevnejših raziskovalnih dosežkov (2014) ter najvišjo državno nagrado za dosežke na področju znanstvenoraziskovalnega dela in razvojne dejavnosti - Zoisovo nagrado (2015). Pred kratkim je bil izvoljen za podpredsednika svetovnega združenja za tribologijo (International tribology council).

Na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani je od leta 2010 zaposlen kot redni profesor in vodja Laboratorija za tribologijo in površinsko nanotehnologijo ter kot predstojnik Katedre za tribologijo in sisteme vzdrževanja. V obdobju 2007-2011 je deloval kot Prodekan za znanstveno raziskovalno delo, 2013-2017 kot prodekan za dejavnost II. in III. stopnje ter 2017-2019 kot dekan.

 

Celotna biografija
 

Kratka bibliografija
 

 • 142 mednarodnih znanstvenih člankov, velika večina v vodilnih revijah s faktorjem vpliva SCI,
 • 46 vabljenih predavanj na mednarodnih konferencah,
 • 6 plenarnih predavanj na mednarodnih konferencah,
 • 22 predavanj na mednarodnih univerzah, inštitutih in korporacijah,
 • 350 prispevkov na konferencah,
 • 1 knjiga pri mednarodni založbi (Tribology of Ceramics and Composites, Wiley),
 • 8 poglavij v znanstvenih knjigah,
 • 5 poglavij v strokovnih knjigah in publikacijah,
 • Urednik 2 knjig (ASME Press, Univerza v Ljubljani),
 • Urednik 7 različnih strokovnih knjig in zbornikov konferenc,
 • 12 študentskih skript in gradiv,
 • 2123 čistih citatov CI (brez samocitatov) WOS/Scopus
 • H indeks WOS/Scopus = 27
 • 12 patentov (od teh 2 v ZDA, 1 v EU) in 4 patentne prijava,
 • Več kot 150 poročil za industrijo in druge naročnike,
 • 8 zasnov projektov (naprave, sistemi),
 • 36 večjih projektov kot vodja projekta v trajanju 3-leta in več.

 

Celotna bibliografija
 

Izpis iz baze COBISS: BiblioPDFkalin

Referenčni projekti: