prof. dr. Mitjan Kalin

Telefon

+386 1 4771 462

E-pošta

Kratka biografija


Dr. Mitjan Kalin se ukvarja z raziskavami mehanizmov trenja in obrabe naprednih materialov, medfaznimi pojavi na nanoskali ter z raziskavami mejnega mazanja in mejnih površinskih filmov za »zelene« tehnologije mazanja. Med pomembnejšimi objavami ima okoli 130 znanstvenih publikacij v mednarodno recenziranih revijah, 10 poglavij v monografijah, 1 knjigo ter 11 patentov. Njegov H-index je 22 s približno 1400 čistimi citati. Redno sodeluje na mednarodnih konferencah, imel je 45 vabljenih predavanj, od teh je bilo 5 vabljenih plenarnih predavanj. V svoji karieri je vodil 35 večjih (večinoma 3-letnih mednarodnih) projektov (kot koordinator projekta ali vodja skupine), v katerih je sodeloval s podjetji kot so Volvo, Bekaert, Sorevi, Sulzer, SKF, Mercedes, Total, Lubrizol, Atlas Copco, Oerlikon, Dow, itd. Poleg tega je vodil številne manjše industrijske projekte, registriranih je preko 130 poročil. Trenutno je koordinator EU EACEA prestižnega skupnega evropskega magistrskega študijskega programa Erasmus Mundus – Tribology of Surfaces and interfaces, TRIBOS, ki ga financira EU v višini 4,5 m€.

Je aktiven član uredniških odborov v 7 mednarodnih revijah, med drugim je 6 let deloval kot pridruženi urednik v ASME Journal of Tribology. Od leta 2012 je glavni urednik revije Lubrication science (Wiley), edine ozko specializirane revije s področja maziv z SCI faktorjem vpliva. Dr. Kalin je aktiven recenzent v okoli 70 znanstvenih revijah in ocenjevalec evropskih projektov za FP6, FP7, H2020, ERC, ESF ter ocenjevalec za številne nacionalne agencije za financiranje raziskav po svetu, kot so npr. NSF (USA), FWO (B), ANR (F), itd. Prav tako je organizator številnih konferenc in konferenčnih sekcij, kot tudi član organizacijskih in znanstvenih odborov skoraj vseh mednarodnih konferenc s področja tribologije, med drugim je bil predsednik 4 mednarodnih (Frontiers of boundary lubrication Seville 2009, Polytrib 2014, Polytrib 2016 in Ecotrib 2017) in 2 slovenskih konferenc (Slotrib 2014 in Slotrib 2016).  

Dr. Kalin je prejel več domačih in mednarodnih priznanj, med drugim prestižno ASME nagrado Burt L. Newkirk Award (2006), državno Zoisovo priznanje (2006), izvolitev za rednega člana (»Fellow«) svetovnega združenja tribologov STLE (2012), Priznanje Univerze v Ljubljani za 10 najodmevnejših raziskovalnih dosežkov (2014) ter najvišjo državno nagrado za dosežke na področju znanstvenoraziskovalnega dela in razvojne dejavnosti – Zoisovo nagrado (2015).

Na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani, kjer je od leta 2007-2011 deloval kot Prodekan za znanstveno raziskovalno delo, je od leta 2010 zaposlen kot redni profesor in vodja Laboratorija za tribologijo in površinsko nanotehnologijo ter kot predstojnik Katedre za tribologijo in sisteme vzdrževanja. V obdobju 2013-2017 deluje tudi kot prodekan za dejavnost II. in III. stopnje.

 

Celotna biografija
 

Kratka bibliografija
 

 • Več kot 130 mednarodnih člankov, objavljenih v znanstvenih revijah, velika večina v vodilnih revijah na področju s faktorjem vpliva SCI;
 • 45 vabljenih predavanj na mednarodnih konferencah;
 • 5 vabljenih plenarnih predavanj na mednarodnih konferencah;
 • 22 predavanj na mednarodnih inštitutih in korporacijah;
 • več kot 290 različnih prispevkov na konferencah;
 • 1 knjiga pri mednarodni založbi (Tribology of Ceramics and Composites, Wiley);
 • 6 poglavij v znanstvenih knjigah, 5 poglavij v strokovnih knjigah in publikacijah;
 • urednik 2 knjig (ASME Press; Založba Univerze v Ljubljani);
 • urednik 7 različnih strokovnih knjig in zbornikov konferenc;
 • 11 študentskih skript in predlog;
 • 1400 čistih WoS/Scopus citatov, H­-factor = 22 (WoS/Scopus);
 • 11 patentov (od teh 2 v ZDA, 1 v EU) in 1 PCT patentne prijave;
 • več kot 130 poročil za industrijo in druge naročnike;
 • 8 zasnov projektov (naprave, sistemi);
 • 35 velikih projektov kot vodja projekta (večinoma mednarodni, 3-letni).

 

Celotna bibliografija
 

Izpis iz baze COBISS: BiblioPDFkalin

Referenčni projekti: