prof. dr. Mitjan Kalin

Telefon

+386 1 4771 462

E-pošta

Kratka biografija

Dr. Mitjan Kalin se ukvarja z raziskavami mehanizmov trenja in obrabe naprednih materialov, površinskimi pojavi na nanoskali ter z raziskavami mejnega mazanja in mejnih površinskih filmov za »zelene« tehnologije mazanja. Med pomembnejšimi objavami ima okoli 170 znanstvenih publikacij v mednarodno recenziranih revijah, 13 poglavij v monografijah, 2 knjigi ter 12 patentov. Njegov H-index je 36 in ima preko 4100 čistih citatov. Na mednarodnih konferencah beleži okoli 400 prispevkov, imel je 56 vabljenih predavanj, od teh je bilo 12 plenarnih predavanj. V svoji karieri je vodil 40 večjih (večinoma 3-letnih mednarodnih) projektov (kot koordinator projekta ali vodja skupine), v katerih je sodeloval s podjetji kot so Volvo, Bekaert, Sulzer, SKF, Total, Lubrizol, Atlas Copco, Oerlikon, Dow, itd. Poleg tega je vodil številne manjše industrijske projekte, registriranih je preko 150 poročil. Trenutno je koordinator EU EACEA skupnega evropskega magistrskega študijskega programa Erasmus Mundus – Tribology of Surfaces and interfaces, TRIBOS+, ki je nadaljevanje predhodnega petletnega projekta TRIBOS ter skupnega evropskega doktorskega programa ITN EJD GreenTRIBOS, v okviru MSCA.

Je aktiven član uredniških odborov v 8 mednarodnih revijah, med drugim je 6 let deloval kot pridruženi urednik v ASME Journal of Tribology, trenutno pa Frontiers in Mechanical Engineering. Od leta 2012 je glavni urednik revije Lubrication science (Wiley), edine ozko specializirane revije s področja maziv z SCI faktorjem vpliva. Dr. Kalin je recenzent v preko 90 znanstvenih revijah in ocenjevalec evropskih projektov za FP6, FP7, H2020, ERC, ESF ter ocenjevalec za številne nacionalne agencije za financiranje raziskav po svetu, kot so npr. NSF (USA), FWO (B), ANR (F), itd. Prav tako je organizator številnih konferenc in konferenčnih sekcij, kot tudi član organizacijskih in znanstvenih odborov skoraj vseh mednarodnih konferenc s področja tribologije, med drugim je bil predsednik 6 mednarodnih (Frontiers of boundary lubrication Seville 2009, Polytrib 2014-2022 in Ecotrib 2017) in 5 slovenskih (Slotrib 2014 - 2022) konferenc.  

Dr. Kalin je prejel več domačih in mednarodnih priznanj, med drugim ASME nagrado Burt L. Newkirk Award (2006), Zoisovo priznanje (2006), izvolitev za rednega člana (»Fellow«) svetovnega združenja tribologov STLE (2012), priznanje Univerze v Ljubljani za 10 najodmevnejših raziskovalnih dosežkov (2014) ter najvišjo državno nagrado za dosežke na področju znanstvenoraziskovalnega dela in razvojne dejavnosti - Zoisovo nagrado (2015). Dr. Kalin je bil izvoljen v Inženirsko Akademijo Slovenije (2021) ter Mednarodno inženirsko akademijo (2019). Pred kratkem je bil izvoljen v svoj drugi mandat kot član Izvršilnega odbora svetovne tribološke organizacije International Tribology council ITC, kjer je deloval v prvem mandatu v vlogi podpredsednika ITC.

Na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani je od leta 2010 zaposlen kot redni profesor in vodja Laboratorija za tribologijo in površinsko nanotehnologijo ter kot predstojnik Katedre za tribologijo in sisteme vzdrževanja. V obdobju 2007-2011 je deloval kot Prodekan za znanstveno raziskovalno delo, 2013-2017 kot prodekan za dejavnost II. in III. stopnje. V obdobju 2017-2021 pa je bil izvoljen kot dekan Fakultete za strojništvo.

 

Kratka bibliografija

 • 169 člankov v mednarodnih recenziranih revijah, velika večina v vodilnih SCI revijah na tem področju
 • 56 vabljenih predavanj na mednarodnih konferencah (44 rednih, 12 osrednjih in plenarnih) - barcelona
 • 22 predavanj v mednarodnih korporacijah in inštitutih
 • Skoraj 400 različnih konferenčnih prispevkov
 • 2 knjigi, ki ju je izdal mednarodni založnik (Tribology of Ceramics and Composites, a material science perspective, Wiley (2011), Friction and wear of ceramics: Principles and Case Study, Wiley (2020)
 • 8 poglavij znanstvenih knjig
 • 5 monografskih poglavij strokovnega in javnega obveščanja
 • Urednik 6 knjig (ASME Press, Univerza v Ljubljani idr.)
 • Urednik 9 različnih strokovnih knjig in 4 zbornikov konferenc
 • 13 študentskih skript in izročkov
 • 3200/4100 čistih citatov WoS/Scopus (brez samocitatov)
 • H-indeks WOS/Scopus= 32/36
 • 12 patentov (od tega 2 v ZDA, 1 v EU)
 • Več kot 150 poročil za industrijo in druge stranke
 • 8 projektov (naprave, sistemi)
 • 40 večjih projektov kot projektni vodja daljših, običajno 3-letnih projektov (večinoma mednarodnih)

 

Celotna bibliografija
 

Povezava na COBISS bibiliografijo.

Referenčni projekti: