dr. Rok Simič

Kratka biografija

Rok Simič se je rodil leta 1985 v Ljubljani. Po končani gimnaziji leta 2004 se je vpisal na Fakulteto za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Leta 2009 je diplomiral z naslovom Dolbenje in poliranje kovin z nanosekundnimi laserskimi bliski. Izdelava lasersko obličenih površin z namenom znižanja trenja v diplomskem delu je pomenila prvi stik s tribologijo. Še istega leta se je Rok Simič zaposlil kot asistent na področju Tribologija na Fakulteti za strojništvo. Hkrati je leta 2009 vpisal podiplomski študij na Fakulteti za strojništvo, kjer se je pod mentorstvom prof. dr. Mitjana Kalina ukvarjal z mazanjem in adsorpcijo aditivov na prevlekah iz diamantu podobnega ogljika (DLC). Leta 2013 je doktoriral z naslovom doktorskega dela Nanotribologija kemijsko in fizikalno aktivnih aditivov na prevlekah iz diamantu podobnega ogljika. Po končanem doktoratu nadaljuje z raziskavami mazanja DLC prevlek s poudarkom na okolju prijaznih tehnologijah in sodeluje pri razvoju novih drsnih obročev za uporabo v električnih kontaktih.

Referenčni projekti:

Publikacije