doc. dr. Janez Kogovšek

Telefon

+386 1 4771 460

E-pošta

Kratka biografija

Janez Kogovšek se je po končani gimnaziji leta 2003 vpisal na Fakulteto za strojništvo v Ljubljani, študij pa zaključil leta 2009 z diplomsko nalogo z naslovom Torne lastnosti nanodelcev na atomskem nivoju in njihov učinek v mazivih pod mentorstvom prof. dr. Mitjana Kalina in somentorstvom prof. dr. Jožeta Vižintina, za katero je prejel tudi Prešernovo nagrado Fakultete za strojništvo v Ljubljani. Nato se je še istega leta zaposlil kot mladi raziskovalec na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani. V Laboratoriju za tribologijo in površinsko nanotehnologijo je pod mentorstvom prof. dr. Mitjana Kalina in somentorstvom prof. dr. Maje Remškar (IJS) leta 2013 zaključil svojo doktorsko nalogo z naslovom Tribological effect of nanoparticles in lubricants. Trenutno nadaljuje z raziskavami uporabe nanodelcev kot aditivov v mazivih.

Referenčni projekti:

Publikacije