Karim Hamouda

Kratka biografija

Karim Hamouda se je po končani srednji šoli leta 2009 vpisal na študij strojništva na Britanski univerzi v Egiptu. Študij je zaključil leta 2014 z nalogo: A Multiscale Model for the prediction of fatigue failure in steel. Leta 2015 se je vpisal v Skupni magistrski program tribologije površin in kontaktov - TRIBOS, kjer je leta 2017 pod okriljem Tehniške univerze v Lulei diplomiral z nalogo: Bronze-Steel friction characteristics under the lubrication of modified Water/Glycerol Mixtures. Še istega leta se je zaposlil kot mladi raziskovalec na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani, v Laboratoriju za tribologijo in površinsko nanotehnologijo. Njegovo raziskovalno področje je določevanje realne kontaktne površine pod mentorstvom prof. dr. Mitjana Kalina.

Publikacije