dr. Sandan Kumar Sharma

Kratka biografija

Dr. Sandan Kumar Sharma je leta 2010 diplomiral iz strojništva na T.I.T. Bhopal, RGPV v Indiji. Leta 2012 je magistriral iz metalurškega in materialnega inženirstva na indijskem tehnološkem inštitutu (IIT) Roorkee. Po zaključenem magistrskem študiju je delal kot asistent na Nacionalnem inštitutu za tehnologijo (NIT) Bhopal, Indija. Leta 2013 se je vpisal na doktorski študij na IIT Roorkee, kjer je leta 2017 doktoriral pod mentorstvom prof. B. V. Manoj Kumarja. Njegovo raziskovalno področje vključuje obdelavo napredne keramike in tribološke lastnosti tovrstnih materialov. Po doktorskem študiju je bil zaposlen v Saint-Gobain Abrasive v Indiji. Od decembra 2018 do januarja 2020 je bil zaposlen kot znanstveni sodelavec v Laboratoriju za tribologijo in površinsko nanotehnologijo na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani.