Merilnik kontaktnih kotov - KSV - CAM 101

Optični merilnik kontaktnih kotov

Z optičnim merilnikom izvajamo merjenje kontaktnih kotov in oblik kapljic različnih tekočin. Na podlagi teh meritev lahko določamo:

  • površinske in medpovršinske napetosti,
  • statične in dinamične kote omočljivosti,
  • površinske proste energije trdnin.