Vrstični elektronski mikroskop (SEM) - JEOL JSM IT100

JEOL JSM IT100 vrstični elektronski mikroskop za delo v režimu nizkega in visokega vakuuma

  • Način: LV, HV, SED, BSED, EDS
  • Analiza: kvalitativna, kvantitativna
  • Analiza slike: kvalitativna 3D, kvantitativna 2D/3D