Precizna žaga - Buehler - Isomet 1000

Precizna žaga za razrez vzorcev.