Mikroskop na atomsko silo (AFM) - Asylum Research, Oxford Instruments

Mikroskop na atomsko silo MFP-3D Origin

 • Območje skeniranja (površina): 120 µm x 120 µm
   
 • Območje skeniranja (višina): 15 µm
   
 • Velikost vzorcev: do premera 80 mm ter debeline 30 mm
   
 • Možnost kontroliranega gretja vzorca: od sobne temperature do 275 °C
   
 • Način delovanja: kontaktni način/LFM, dotikalni način (tapping mode), kvalitativno merjenje mehanskih lastnosti z vzbujanjem nosilca pri dveh frekvencah (Dual AC), merjenje dušenja (razmerje med viskoznim ter elastičnim modulom), merjenje sil (adhezija ter elastični modul), kvantitativno merjenje viskoelastičnih lastnosti, merjenje v tekočini, mikroskopija električnih sil, mikroskopija površinskega potenciala, mikroskopija magnetnih sil, mikroskopija feroelektrične/piezo odzivnosti merjenega materiala
   
 • Analiza: topografija površine, hrapavost, debelina tankih filmov, kvalitativna in kvantitavina določitev mehanskih lastnosti vzorcev ter trenje na nano skali