Tribologija naprednih mehanskih sistemov

Področje tribologije naprednih mehanskih sistemov pokriva najzahtevnejše tribološke kontakte, ki zagotavljajo delovanje sistemov z visoko dodano vrednostjo pri najkompleksnejših kontaktnih pogojih.

Z znanjem in izkušnjami na področju mazanja, materialov, funkcionalnih površin in topografije, nanotribologije in uporabe sodobnih teoretičnih modelov, izračunov in simulacij, aktualnih spoznanj in eksperimentalnega dela z najsodobnejšo raziskovalno opremo, zagotavljamo izvirne rešitve na najvišjem strokovnem nivoju. S temi izkušnjami delujemo na področjih konstruiranja tribološko-prilagojenih mehanskih sistemov, razvoja funkcionalnih površin in topografije, izbora materialov ter površinskih obdelav, tehnologij in uporabe zaščitnih površinskih prevlek, določevanja in obvladovanja maziv in aditivov. Probleme rešujemo na nivoju aplikativnih rešitev, izvajamo pa tudi celovite, znanstveno poglobljene analize triboloških problemov. Pri tem so v ospredju sledeče tematike:

  • Razvoj tribološko-optimiranih sistemov in konstrukcij za nizko trenje in obrabo.
  • Super-nizko trenje.
  • Doseganje visokega trenja z majhno obrabo.
  • Uporaba trdih zaščitnih prevlek, samomazalnih prevlek in materialov.
  • Optimiranje sinergije med mazivi in materiali.
  • Ustvarjanje pogojev za nastanek zaščitnih mejnih filmov.
  • Rešitve za zmanjšanje okoljskih emisij (Green tribology).
  • Biotribologija.

Referenčni projekti: