Terotehnologija in vzdrževanje

Ukvajamo se s stabilnim in predvidljivim stanjem naprav v proizvodnem procesu ter nadzorom nad vzdrževanjem, ob hkratnem celovitem načrtovanju stroškovno ugodnega obvladovanja sistemov od projektiranja, nabave, montaže, preko delovanja, vzdrževanja, razgradnje in reciklaže.

Terotehnologija je področje, ki se ukvarja s celovitim in stroškovno ugodnim upravljanjem materialnih virov. Gre za čim učinkovitejšo izrabo delovnih sredstev, od nabave, uporabe, vzdrževanja, do reciklaže. Terotehnologija predstavlja tako tehnično kot tudi ekonomsko pomembno usmeritev, ki študenta usposobi za raziskovanje procesov, ki privedejo do napak, poškodb in odpovedi tehničnih sistemov, ovrednotenje s tem povezanih stroškov ter razvoj naprednih sistemov za spremljanje in napoved poškodb oz. načrtovanje vzdrževanja kompleksnih tehničnih sistemov.

Terotehnologija je interdisciplinarno področje, ki poleg osnovnih znanj strojništva upošteva še znanja s področja elektronike, diagnostike, obdelave in procesiranja signalov, specifičnih metod razpoznavanja napak in poškodb na površinah elementov ter posebna ekonomska in organizacijska znanja. Študent pridobi tudi pomembna osnovna znanja, ki opredeljujejo sodobno razumevanje kompleksnih sistemov.

Referenčni projekti: