SLOTRIB '14

SLOTRIB '14

International Conference on Tribology: Conference on Tribology, Cooling Fluids and Technical Diagnostics

Ljubljana

11. November 2014

UREDNIKI

Prof. Jože Vižintin, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
Boris Kržan, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani

IZDAJATELJ

Slovensko društvo za tribologijo

____________________________________________________________________________________________

Vsebina

I. Novi izzivi v tribologiji

II. Hladilno mazalna sredstva

III. Tehnična diagnostika

Posterska sekcija

Sponzorji in razstavljalci

____________________________________________________________________________________________

I. Novi izzivi v tribologiji

1. Tribološke lastnosti polimerov

M. Kalin; Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani.

2. Kožno-senzorične interakcije v kontaktu med kožo in tekstilnim materialom

1S. Jevšnik, 1F. Kalouğlu, 2D. Žebeljan, 3J. Vižintin; 1Istanbul Technical University, Faculty of textile technologies and design, Istanbul, Turčija;  2HSE d.o.o., Ljubljana;  3Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani

3. Površinska energija in omočljivost inženirskih površin z mazalnimi olji

M. Polajnar, M. Kalin; Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani.

4. Nevronska reflektometrija in adsorbirane plasti na DLC prevlekah

1R. Simič, 1M. Kalin, 2T. Hirayama; 1Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani; 2Doshisha University, Kyoto, Japan.

5. Tribološka karakterizacija tesnil znotraj vodnega hidravličnega valja

F. Majdič, M. Kalin, M. Sever; Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani

II. Hladilno mazalna sredstva

1. Nanos MoS2 nano-cevk za suho mazanje z uporabo roliranja

1,2M. Remškar, 1,2 J. Jelenc, 3F. Pušavec, 3B. Žarkar, 3J. Kopač; 1,2Institut Jožef Stefan, Ljubljana;  2Nanotul d.o.o., Ljubljana; 3Fakulteta  za strojništvo, Univerza v Ljubljani.

2. Razvoj in optimiranje hladilno mazalnega sredstva za profilno brušenje

1J. Mohorko, 1B. Kus, 2B. Kržan, 2M. Kalin; 1Olma d.d, Ljubljana, Slovenija; 2Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani.

III. Tehnična diagnostika

1. Zlivanje tehnik spremljanja stanja v diagnostiki poškodb mehanskih pogonov

1G. Peršin, 2J. Vižintin; 1Cranfield University, Bedfordshire, UK; 2Fakulteta  za strojništvo, Univerza v Ljubljani.

2. Primerjava laboratorijskih analiz in on-line metod spremljanja stanja hidravličnih tekočin

1V. Tič, 1B. Kus, 2D. Lovrec; 1Olma, d.d Ljubljana; 2Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru.

3. Sprotno napovedovanje življenske dobe elektromehanskih pogonov

1Đ. Juričić, 1P. Boškoski, 1D. Petelin, 1M. Gašperin, 1B. Dolenc, 2J. Vižintin; 1Institut Jožef Stefan, Ljubljana; 2Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani.

4. Zaznavanje jamičenja zobnikov z uporabo spektralnega kurtosisa in adaptivnega filtranja

1G. Peršin, 2J. Vižintin; 1Cranfield University, Bedfordshire, UK; 2Fakulteta  za strojništvo, Univerza v Ljubljani.

5. Vrednotenje vzdrževalskih strategij s pomočjo Monte Carlo simulacij

1F. Nikolovski, 2Đ. Juričić,  2B. Dolenc; 1Jožef Stefan Postgraduate School, Ljubljana; 2Institut Jožef Stefan, Department of Systems and Control, Ljubljana.

6. Naprava za merjenje čistoče olja

B. Dragoš, F. Majdič; Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani

7. Sistem za avtomatsko analizo olja

1J. Vižintin; 1J. Salgueiro, 2G. Peršin; 1Fakulteta  za strojništvo, Univerza v Ljubljani; 2Cranfield University, Bedfordshire, UK.

Posterska sekcija

1. Obravnava realnih kontaktnih površin

M. Kalin, B. Žugelj; Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani.

2. Problematika vode v hidravličnem olju in njeno izločanje

N. Stravnik, F. Majdič; Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani.

3. Dielektrična lastnosti površine različnih DLC prevlek

1K. Simonović, 2F. Marinković, 3D. Dudić,  1M. Kalin; 1Fakulteta  za strojništvo, Univerza v Ljubljani;2Univeristy of Belgrade, Faculty of Physics; 3University of Belgrade – Vinča Institute of Nuclear Sciences.

 

4. Tribološke lastnosti polimernih nano-kompozitov

M. Zalaznik, M. Kalin; Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani.

5. Vpliv hrapavosti in utekanja površin s prevlekami iz diamantu podobnega ogljika pri mazanju z MoS2 nanocevkami

1J. Kogovšek, 2M. Remškar, 1M. Kalin; 1Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani; 2Institut Jožef Stefan, Ljubljana.

 

6. Tribološke lastnosti nitriranega orodnega jekla za delo v vročem v procesih preoblikovanja aluminijevih zlitin pri povišanih temperaturah

J. Jerina, M. Kalin; Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani.

7. Določanje nastanka tribofilma in njegovih nanolastnosti z AFM-om in vpliv izmerjenih lastnosti na makro trenje

E. Oblak, M. Kalin; Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani.

8. Izboljšave geometrije in polimerov za boljše lastnosti ozobij

1G. Hlebanja,,2 S. Kulovec, 3J. Hlebanja,  3J. Duhovnik, 4J. Jelenc; 1Visokošolsko središče Novo mesto, Visoka šola za tehnologije in sisteme; 2Podkrižnik d.o.o., Ljubno ob Savinji; 3Fakulteta  za strojništvo, Univerza v Ljubljani; 4Institut Jožef Stefan, Ljubljana.

Sponzorji in razstavljalci

I. Sponzorja

  • OLMA d.d., Ljubljana
  • PETROL d.d., Ljubljana

 

II. Razstavljalci

  • HYDAC
  • HENNLICH d.o.o., Podnart