PhD theses

2022

 • Development of new multiscale polymer composites for water lubricated tribological contacts

  H. S. Vadivel, Ljubljana

2020

 • Vplivni parametri na delovanje orbitalnega hidravličnega motorja na vodo

  E. Strmčnik, Ljubljana

2019

 • Vpliv dinamične omočljivosti na trenje

  M. Kus, Ljubljana

2018

 • Tribološko optimiranje aksialnih drsnih obročev za avtomobilske alternatorje

  D. Poljanec, Ljubljana

2017

 • Real contact area characteristics on the micro scale

  B. Brodnik Žugelj, Ljubljana

 • Model for the friction prediction of the diamond like carbon coatings (DLC) in the boundary lubrication conditions

  K. Simonović, Ljubljana

2016

 • Tribochemical mechanisms in the boundary and mixed lubrication regimes

  S. Akbari, Ljubljana

 • Effect of Ionic Liquids on the Boundary Lubrication of Steel Surfaces

  V. Pejaković, Ljubljana

 • Nano-tribološke lastnosti mejnih površinskih filmov

  E. Oblak, Ljubljana

2015

 • Vpliv zdrsa med mazivom in površino na tribološke lastnosti mazanih kontaktov

  M. Polajnar, Ljubljana

 • Tribological properties of PEEK polymers and their composites filled with MoS₂ and WS₂ particles

  M. Zalaznik, Ljubljana

2014

 • Tribološke lastnosti trdih prevlek pri povišanih temperaturah

  J. Jerina, Ljubljana

2013

 • Zaznavanje in lokalizacija poškodb v mehanskih pogonih s tehnikami zlivanja informacij

  G. Peršin, Ljubljana

 • Vpliv fizikalnih parametrov na tribološke lastnosti polimerov za zobnike

  A. Pogačnik, Ljubljana

 • Nanotribologija kemijsko in fizikalno aktivnih aditivov na prevlekah iz diamantu podobnega ogljika

  R. Simič, Ljubljana

 • Raziskava delovanja gonil z zmanjšano količino tekočih maziv

  B. Kržan, Ljubljana

 • Tribological effects of nanoparticles in lubricants

  J. Kogovšek, Ljubljana

2012

 • Theoretical, experimental and numerical analysis of mechanical and contact behaviours of a thermoplastic polyurethane elastomer used as cover rope in lift industry

  L. Bartolomé, Arrasate-Mondragon, Spain

2010

 • Lastnosti adsorbiranih mejnih filmov pri mazanju prevlek iz diamantu podobnega ogljika : doktorsko delo

  I. Velkavrh, Ljubljana

 • Voda kot kapljevina v pogonsko-krmilni hidravliki : doktorsko delo

  F. Majdič, Ljubljana

 • Vpliv topografije na tribološke lastnosti kontaktnih površin : doktorsko delo

  M. Sedlaček, Ljubljana

2008

 • Raziskava vpliva trdih prevlek na tribološki proces pri štancanju : [doktorsko delo]

  B. Zajec, Ljubljana

2003

 • Razvoj modela vzdrževanja na osnovi zanesljivosti obratovanja delovnih sredstev

  M. Trstenjak, Ljubljana

 • The influence of lubrication and surface topography on performance limits in mechanical seals

  A. Vezjak, Ljubljana

2000

 • Influence of substrate pre-treatment on the tribological properties of hard coatings during sliding : doctoral thesis

  B. Podgornik, Ljubljana

1998

 • Fretting wear mechanisms in contact of steel and silicon nitride ceramics : doctoral thesis

  M. Kalin, Ljubljana

1997

 • Raziskava vpliva translatornih nihanj na tribološke lastnosti batnih drsniških ventilov

  J. Pezdirnik, Ljubljana