Patents

2016

 • Piston ring, piston comprising such ring and piston machine comprising at least one such piston : EP 2898237 (B1), 2015-07-29

  M. Kalin, München: European Patent Office

2014

 • Batni obroč, s tovrstnim obročem opremljen bat ter vsaj en tovrsten bat obsegajoč batni stroj: SI 24182 (A), 2014-03-31 : patent.

  M. Kalin, Ljubljana: Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino

 • Piston ring, piston comprising such ring and piston machine comprising at least one such piston : WO2014046627 (A1), 2014-03-27. 1 patentna listina.

  M. Kalin, München: Europäisches Patentamt

 • Za zmanjšanje trenja med steno valja in batom prirejen batni obroč, s tovrstnim obročem opremljen bat ter vsaj en tovrsten bat obsegajoč batni stroj : SI 24181 (A), 2014-03-31 : patent.

  M. Kalin, Ljubljana: Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino

2013

 • Aditiv za maziva in mazivo, vsebujoče tovrsten aditiv : SI 23990 (A), 2013-08-30.

  M. Kalin, Ljubljana: Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino

 • Lubricant aditive and lubricant containing such additive : international application number PCT/SI2013/000004.

  M. Kalin, Ljubljana: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Urad RS za intelektualno lastnino

2005

 • Površinska prevleka obremenjenega strojnega dela, predvidenega za uporabo v pogojih mejnega mazanja : št. patenta SI 21803 A : datum objave 31.12.2005 : mednarodna klasifikacija C23C 16/26 : št. prijave P 200400145 : datum vložitve prijave 19.05.2004

  M. Kalin, J. Vižintin, K. Vercammen, J. Meneve, K. Van Acker, Ljubljana

 • Coatings for loaded machine parts, intended for use in boundary lubrication conditions : patent cooperation treaty : international application No. PCT/BE5/00081 : international filing date 19.05.2005. 1 listina.

  M. Kalin, J. Vižintin, K. Vercammen, J. Meneve, K. Van Acker, Bruxelles: Office PIE

 • Sklop med seboj sodelujočih strojnih delov, mazan z biološko razgradljivim mazivom : št. patenta SI 21813 A : datum objave 31.12.2005 : mednarodna klasifikacija F16N 1/00 : št. prijave P 200400146 : datum vložitve prijave 19.05.2004

  M. Kalin, J. Vižintin, K. Vercammen, J. Meneve, P.H. Nilsson, Ljubljana

 • Assembly of mutually co-operating machine parts, lubricated with biologically decomposable lubricant : patent cooperation treaty : international application No. PCT/BE5/00082 : international filing date 19.05.2005. 1 listina.

  M. Kalin, J. Vižintin, K. Vercammen, J. Meneve, P.H. Nilsson, Bruxelles: Office PIE

 • Priprava za niveliranje vpenjalnega sklopa naprave za ugotavljanje odpornosti proti obrabi zaradi drsnega trenja : patent št. SI 21579 A : datum objave 28.02.2005 : mednarodna klasifikacija G01N 3/56; G01B 5/24 : patentna prijava št. P-200300121 : datum p

  M. Kalin, J. Vižintin, F. Kopač, Ljubljana

2004

 • Vpenjalni sklop naprave za ugotavljanje odpornosti proti obrabi zaradi drsnega trenja : št. patenta SI 21522 A : datum objave 31.12.2004 : mednarodna klasifikacija G01N3/56 : št. prijave P 200300120 : datum vložitve prijave 09.05.2003

  M. Kalin, J. Vižintin, Ljubljana

2002

 • Apparatus for testing physical characteristics, especially rolling contact fatigue resistance of materials. United States Patent No. US 6,467,330 B1.

  J. Vižintin, M. Kalin, Washington, D.C. 20231.

 • Apparatus for testing rolling contact fatigue resistance of materials with possible interruptions. United States Patent No. US 6,427,541 B1.

  M. Kalin, J. Vižintin, Washington, D.C. 20231.

1998

 • Naprava za preizkušanje odpornosti na kotalčno utrujanje gradiv z možnimi vmesnimi prekinitvami : patent št. 9700089 : podeljen z odločbo št. 600-89/97-MJ-3 z dne 02.11.1998

  M. Kalin, J. Vižintin, Ljubljana

 • Naprava za preizkušanje fizikalnih lastnosti gradiv, zlasti odpornosti na kotalčno utrujanje : patent št. 9700054 : podeljen z odločbo št. 600-54/97-MT-3 z dne 04.11.1998

  J. Vižintin, M. Kalin, Fakulteta za strojništvo, Ljubljana