SLOTRIB '12

SLOTRIB '12

International Conference on Tribology: Conference on Tribology, Cooling Fluids and Technical Diagnostics

Ljubljana

15. November 2012

EDITORS

Prof. Jože Vižintin, Faculty of Mechanical Engineering, University of Ljubljana
Marko Sedlaček Faculty of Mechanical Engineering, University of Ljubljana

PUBLISHER

Slovenian Society for Tribology

____________________________________________________________________________________________

Content

I. Cooling Fluids

II. Technical Diagnostics

III. Materials and Contact Surfaces

IV. Tribology

Posters

Sponsors and Exhibitors

____________________________________________________________________________________________

I. Cooling Fluids

1. Optimizacije maziv v proizvodnem procesu lameliranih produktov; Invited lecture

B. Zajec1, I. Mohorič1, J. Vižintin2; 1Hidria Rotomatika d.o.o., Sp. Idrija; 2Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani.

2. Vpliv hladilno mazalnih tekočin na procese odrezavanja; Invited lecture

J. Kopač; Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani.

3. Zelene tehnologije mazanja; Invited lecture

M. Kalin; Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani.

4. Resource-efficient manufacturing through 2 paq technology; Invited lecture

K. Reed1, L. Ilievski1, U.Gorjanc2, B.Kus2; 1Quaker Chemical B.V., Uithoorn, Nizozemska; 2Olma d.d., Ljubljana.

II. Technical Diagnostics

1. Sprotni nadzor stanja industrijskih pogonov; Invited lecture

Đ. Juričić1, P. Boškoski1, M. Ivanovič1, J. Petrovčič1, B. Musizza1, M. Gašperin1, J. Vižintin2; 1Institut Jožef Stefan, Ljubljana; 2Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani.

2. Uvajanje tehnične diagnostike v tovarni papirja. Primer iz prakse.; Invited lecture

D. Cafuta.

3. Autonomous system for online oil analysis

J. Salgueiro, G. Peršin; Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani.

4. Raziskava možnosti povečanja nosilnosti valjaste zobniške dvojice

B. Kržan, J. Vižintin; Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani.

III. Materials and Contact Surfaces

1. Celovito vrednotenje lastnosti orodnih in hitroreznih jekel z uporabo KLC preskušancev; Invited lecture

V. Leskovšek,  B. Podgornik; Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana.

2. Merjenje kolektivne deformacije mikro-vršičkov s homodinskim kvadraturnim laserskim interferometrom

A. Pogačnik, T. Požar, J. Možina, M. Kalin; Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani.

3. AFM analiza in tribološki vpliv adsorpcije alkoholov na jeklu in na prevlekah iz diamantu-podobnega ogljika

R. Simič, M. Kalin; Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani.

4. Razvoj in validacija modela trenja za numerično simulacijo dinamike torne sklopke v sistemu teles

T. Petrun1, M. Kegl2, J. Flašker2; 1AVL-AST d.o.o., Maribor; 2Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru.

5. Splošno o centralnem mazanju

B. Šimac, M. Tomšič; Hennlich d.o.o., Podnart.

IV. Tribology

1. Samo-mazalni polimerni nanokompozit na osnovi polietilen oksida-PEO z dodanimi nanocevkami MoS2

1,2,3M. Remškar, 1,3J. Jelenc, 1S. Paskvale, 1,2,3I. Iskra; 1Inštitut Jožef Stefan, Ljubljana; 2Center odličnosti Polimat, Ljubljana; 3Center odličnosti Namaste, Ljubljana.

2. Nano hladilno mazalna sredstva in analiza tornih razmer pri odrezovalnih procesih

F. Pušavec1, J. Jelenc2, P. Krajnik1, M. Remškar2,3; 1Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani; 2Institut Jožef Stefan, Ljubljana; 3Center odličnosti Namaste, Ljubljana.

3. Proizvodnja hidravličnega olja boljše stopnje čistosti

M. Kambič; Olma d.d., Ljubljana.

4. Vpliv tesnil na obnašanje vodno-hidravličnega valja

F. Majdič; Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani.

Posters

1. Ionic Liquids as Additives to Lubricants – Benefits and Drawbacks

M. Kronberger; Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani.

2. Rastlinska olja z dodanimi nanocevkami MoS2 kot učinkovita zelena maziva

J. Jelenc1,2, P. Krajnik3,4, M. Remškar1,2; 1Center odličnosti Namaste, Ljubljana; 2Institut Jožef Stefan, Ljubljana; 3Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani; 4Nanotul d.o.o.., Ljubljana.

3. Vpliv hrapavosti in utekanja jeklenih površin pri mazanju z MoS2 nanocevkami,

1J. Kogovšek, 2,3M. Remškar in 1M. Kalin; 1Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani; 2Institut Jožef Stefan, Ljubljana; 3Center odličnosti Namaste,  Ljubljana.

 

4. Določanje nastanka mejnih filmov z meritvami na nano in makro skali

E. Oblak, M. Kalin; Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani.

5. Vpliv interakcij na stiku trdno-tekoče na hidrodinamično trenje mazanih kontaktov

M. Polajnar, M. Kalin; Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani.

6. Vpliv kombinirane toplotne obdelave na tribološke in nosilne lastnosti orodnega jekla,

B. Podgornik; Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana.

7. Program ErasmusMundus

M. Sedlaček, M. Kalin; Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani.

8. Uporaba maziv za preoblikovanje pri povišanih temperaturah

J. Jerina, M. Kalin; Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani.

Sponsors and Exhibitors

I. Sponsors

  • PETROL d.d., Ljubljana
  • OLMA d.d., Ljubljana

II. Exhibitor

  • HENNLICH d.o.o., Podnart