SLOTRIB '10

SLOTRIB '10

International Conference on Tribology: Conference on Tribology, Lubricants and Alternative Fuels

Ljubljana

25. november 2010

EDITORS

Prof. Jože Vižintin, Faculty of Mechanical Engineering, University of Ljubljana
Igor Velkavrh, Faculty of Mechanical Engineering, University of Ljubljana
Prof. Bojan Podgornik, Faculty of Mechanical Engineering, University of Ljubljana

PUBLISHER

Slovenian Society for Tribology

____________________________________________________________________________________________

Content

I. Alternative Systems

II. Tribology and Ecology

III. Systems and Technical Diagnostics

Sponsors and Exhibitors

____________________________________________________________________________________________

I. Alternative Systems

1. Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010-2020; Invited lecture

M. Svoljšak; Petrol d.d., Ljubljana

2. Gorivne celice; Invited lecture

J. Maček; Faculty of Chemistry and Chemical Technology, University of Ljubljana

3. Nanotribologija; Invited lecture

M. Kalin, J. Kogovšek; Faculty of Mechanical Engineering, University of Ljubljana

4. Vpliv zakonodaje na razvoj in uporabo maziv; Invited lecture

B. Kus; Olma d.d., Ljubljana

5. Modifikacija površin preoblikovalnih orodij; Invited lecture

B. Podgornik1, V. Leskovšek2; 1Faculty of Mechanical Engineering, University of Ljubljana, 2Institute of Metals and Technology, Ljubljana

6. Prihodnost vodne hidravlike; Invited lecture

F. Majdič, J. Pezdirnik, M. Kalin; Faculty of Mechanical Engineering, University of Ljubljana

II. Tribology and Ecology

1. Možnost uporabe oljnic s slovenskih polj za izdelavo okolju prilagojenih goriv in maziv

B. Kržan1, B. Čeh2, J. Vižintin1; 1Faculty of Mechanical Engineering, University of Ljubljana, 2Slovenian Institute for Hop Research and Brewing

2. Formulating options for european lubricant blenders for ACEA E9 oils and other oils

J. van Hove1, A. Arnšek2; 1Chevron Belgium nv/SA, Gent, Belgium, 2Petrol d.d., Ljubljana, Slovenia

3. Vpliv uporabe trdih prevlek na tribološke lastnosti štancnih orodij

B. Zajec1, B. Podgornik2, J. Vižintin2; 1Hidria Rotomatika d.o.o., Slovenija, 2Faculty of Mechanical Engineering, University of Ljubljana

4. AdBlue – zagotavljanje kakovosti

J. Bedenk; Promos Inženiring d.o.o., Ljubljana

5. 1 butyl – 1 methyl pyrollidinium methyl sulfate ionic liquid as additive for glycerol in steel/steel contact

V. Pejaković, M. Kalin, J. Vižintin; Faculty of Mechanical Engineering, University of Ljubljana

6. Quaternary alkyl ammonium methyl sulphate as green additive in steel-steel contacts

M. Kronberger1, M. Kalin1, J. Vižintin1, E. Tojo2; 1Faculty of Mechanical Engineering, University of Ljubljana, Slovenia, 2Organic Chemistry Department, Vigo University, Spain

7. Meritve trenja na trdnih lubrikantih z mikroskopom na atomsko silo

J. Jelenc1,2, M. Remškar1,3; 1Inštitut Jožef Stefan, Ljubljana, 2Centre of Excellence NAMASTE, Ljubljana, 3Centre of Excellence PoliMat, Ljubljana

8. Torne lastnosti MoS2 nanodelcev na nano-nivoju v zraku in UHV-u ter na makro-nivoju v obliki aditivov PAO olju

J. Kogovšek, M. Kalin, J. Vižintin; Faculty of Mechanical Engineering, University of Ljubljana

9. Lasersko obličenje površin

R. Simič, B. Podgornik, J. Vižintin, J. Možina; Faculty of Mechanical Engineering, University of Ljubljana

10. Načrtovanje obličenja površin z uporabo parametrov hrapavosti

M. Sedlaček, B. Podgornik, J. Vižintin; Faculty of Mechanical Engineering, University of Ljubljana

11. Simulation of the loading behaviour of laser textured surfaces

M. Rodríguez Ripoll1, V. G. Marian2, B. Podgornik1, J. Vižintin1; 1Faculty of Mechanical Engineering, University of Ljubljana, Slovenia, 2Department of Machine Elements and Tribology, Politehnica of Bucharest, Romania

12. Učinkovitost obličenja kontaktnih površin

L. Vilhena, B. Podgornik, M. Sedlaček, M. Rodriguez Ripoll, Z. Rek, I. Žun; Faculty of Mechanical Engineering, University of Ljubljana

13. Plastični materiali za zobnike

A. Pogačnik1, M. Kalin2, J. Vižintin2; 1Iskra Mehanizmi, d.d. Lipnica, Kropa, 2Faculty of Mechanical Engineering, University of Ljubljana

14. Tribološke lastnosti prevlek iz diamantu podobnega ogljika brez uporabe maziva in mazanje z baznim oljem

I. Velkavrh, M. Kalin, J. Vižintin; Faculty of Mechanical Engineering, University of Ljubljana

III. Systems and Technical Diagnostics

1. Uporabnost sistemov za on-line spremljanje stanja hidravličnih olj

V. Tič1, M. Kambič1, D. Lovrec2; 1Olma d.d., Ljubljana, 2Faculty of Mechanical Engineering, University of Maribor

2. Wavelet based information cost functions for condition monitoring

P. Boškoski1, Đ. Juričić1, M. Stankovski2, J. Vižintin3; 1Institute Jožef Stefan, Ljubljana, Slovenia, 2Faculty of Electrical Engineering, Skopje, Macedonia, 3Faculty of Mechanical Engineering, University of Ljubljana, Slovenia

3. Uporaba programske opreme pri vzdrževanju

A. Terkaj; TASK d.o.o., Ljubljana

4. On-line sistem za spremljanje stanja olja

G. Peršin, A. Urevc, J. Vižintin; Faculty of Mechanical Engineering, University of Ljubljana

5. Poslovni model odjemalcu in učinkoviti rabi energije prilagojene energetske družbe

P. Štumpfl; Petrol Energetika d.o.o., Ravne na Koroškem

6. Oil quality influence analysis on condition of tribology assemblies

H. Avdić; Mechanical faculty, University of Tuzla, Bosnia and Herzegovina

7. Konstrukcija naprave za sprotno spremljanje stanja olja

S. Čejvanović, B. Kržan, J. Vižintin; Faculty of Mechanical Engineering, University of Ljubljana

Sponsors and Exhibitors

I. Sponsors

  • PETROL d.d., Ljubljana
  • OLMA d.d., Ljubljana

II. Exhibitors

  • HYDAC d.o.o., Maribor
  • HENNLICH d.o.o., Podnart