SLOTRIB '08

SLOTRIB '08

International Conference on Tribology: Conference on Tecnical Diagnostics, Lubricants and Fuels

Ljubljana

18. November 2008

EDITORS

Prof. Jože Vižintin, Faculty of Mechanical Engineering, University of Ljubljana
Prof. Bojan Podgornik, Faculty of Mechanical Engineering, University of Ljubljana
Boris Kržan, Faculty of Mechanical Engineering, University of Ljubljana

PUBLISHER

Slovenian Society for Tribology

____________________________________________________________________________________________

Content

I. Technical diagnostics

II. Lubricants

III. Alternative fuels

IV. Tribology

Sponsors and Exhibitors

____________________________________________________________________________________________

I. Technical diagnostics

1. Machinery reliability future issue: Performance prognostics and e-maintenance; Invited lecture

K. Holmberg, A. Helle, J. Halme; VTT, Finland

2. Novel higher order spectra for damage detection in non-stationary conditions; Vabljeno predavanje

L. Gelman, E. Lapena, C. Thompson; Cranfield University, UK

3. Diagnosticiranje procesov z uporabo hrupa in vibracij; Invited lecture

M. Čudina; Faculty of Mechanical Engineering, University of Ljubljana

4. Sistem za 100% končno kontrolo dinamičnih lastnosti in tipičnih napak elektromotorjev; Invited lecture

M. Boltežar; Faculty of Mechanical Engineering, University of Ljubljana

5. Sistem za avtomatsko končno kontrolo elektromotorjev

Đ. Juričić, J. Petrovčič, B. Musizza, G. Dolanc; Institut “Jožef Stefan”, Ljubljana

6. Identifikacija jamičenega zobniškega para na rotacijskem stroju

A. Urevc, J. Vižintin; Faculty of Mechanical Engineering, University of Ljubljana

7. Early gear pitting detection using multiple signal sources

P. Boškoski; Đ. Juričić; Institut “Jožef Stefan”, Ljubljana

8. Meritve mehanskih vibracij v praksi

B. Hodej; Kalmer, Trbovlje

II. Lubricants

1. Sodobne metode spremljanja stanja hidravličnih tekočin

M. Kambič1, D. Lovrec2, V. Tič2; 1Olma, Ljubljana, 2Faculty of Mechanical Engineering, University of Maribor

2. Določanje stanja olja v realnem času

B. Kržan, J. Vižintin; Faculty of Mechanical Engineering, University of Ljubljana

3. The die surface temperature as a quality control on process

C. Raone; Baraldi Lubrificanti S.r.l., Bologna, Italy

4. Contribution to analysis of tribology assemblies by applying modern diagnosis methods

H. Avdić; Fakulteta za strojništvo, Tuzla, Bosna i Hercegovina

5. Vpliv glicerol monooleata na tribološko obnašanje z volframom dopirane prevleke diamantu podobnega ogljika

L. Ožbolt, M. Kalin, J. Vižintin; Faculty of Mechanical Engineering, University of Ljubljana

6. Vpliv viskoznosti na trenje mazanih DLC kontaktov

I. Velkavrh, M. Kalin, J. Vižintin; Faculty of Mechanical Engineering, University of Ljubljana

III. Alternative fuels

1. Uporaba obnovljivih virov energije

M. Svoljšak; Petrol, Ljubljana

2. Potencial Slovenije za oljnice in neto proizvodnjo biodizla

A. Tajnšek; Biotechnical Faculty, University of Ljubljana

3. Možnost uporabe rastlinskega olja za pogon dizel motorjev

V. Jejčič, T. Poje, T. Godeša; Agricultural institute of Slovenia, Ljubljana

4. Stanje na področju kmetijskih bioplinskih postaj v Sloveniji

T. Poje, V. Jejčič; Agricultural institute of Slovenia, Ljubljana

IV. Tribology

1. General aspects of tribotesting; Invited lecture

A. Ramalho; Universidade de Coimbra, Portugal

2. Current research in Tribology at DIMEC

A. Senatore; University of Salerno, Italy

3. Modificiranje topografije površin za zmanjšano trenje

M. Sedlaček, B. Podgornik, J. Vižintin; Faculty of Mechanical Engineering, University of Ljubljana

4. Altering tribological properties through laser surface texturing

L. Vilhena, M. Sedlaček, B. Podgornik, J. Vižintin, A. Babnik, J. Možina; Faculty of Mechanical Engineering, University of Ljubljana

5. Modeliranje profila zaostalih napetosti v nitriranem orodnem jeklu

B. Podgornik1,V. Leskovšek2, D. Nolan3, J. Vižintin1; 1Faculty of Mechanical Engineering, University of Ljubljana, 2Inštitut za kovinske materijale in tehnologije, 3University of Wollongong, Australia

6. Primerjava odzivov med sistemom vodne in oljne pogonsko krmilne hidravlike

F. Majdič, J. Pezdirnik, M. Kalin; Faculty of Mechanical Engineering, University of Ljubljana

7. Simulation of the wire drawing process of tungsten wires at different scales

M. Rodríguez Ripoll1,2, J. Očenášek3, S. M. Weygand4, H. Riedel1; 1Fraunhofer Institute for Mechanics of Materials IWM, Germany, 2University of Ljubljana, Slovenia, 3University of West Bohemia in Pilsen, Czech Republic, 4Forschungszentrum Karlsruhe, Germany

Sponzorji in razstavljalci

I. Sponsors

  • PETROL d.d., Ljubljana
  • OLMA d.d., Ljubljana
  • HYDAC d.o.o., Maribor
  • Slovenian Research Agency

II. Exhebitors

  • PETROL d.d., Ljubljana
  • OLMA d.d., Ljubljana
  • HYDAC d.o.o., Maribor
  • INDUSTRIE AUTOMATION, Graz