izr. prof. dr. Bojan Podgornik

Email

Short biography

IMT - Inštitut za materiale in tehnologijo