prof. dr. Vojteh Leskovšek

Email

Short biography

IMT - Inštitut za kovinske materiale in tehnologije

Odsek za fiziko in kemijo materialov