Transportna politika in biogoriva v Sloveniji

B. Kržan, J. Vižintin

Oljnice: pridelava, kakovost olja ter možnost uporabe za biomaziva in biodizel. (2009) 125–131.

Abstract

Keywords: rastlinska olja, biogoriva, prometne poti, transport, ekologija


Export bibliography