Voda kot hidravlična tekočina v pogonsko-krmilni hidravliki - 2. del

F. Majdič, J. Pezdirnik, M. Kalin

Ventil 12 (2006) 238–245.

Abstract

Zadnje čase se voda vedno pogosteje uporablja kot hidravlična tekočina. Zaradi specifičnosti vode v primerjavi z mineralnim oljem so sestavine vodne pogonsko-krmilne hidravlike (PKH) konstrukcijsko drugačne kot sestavine oljne PKH. Voda ima predvsem izrazito nizjo viskoznost, slabse dušenje in slabše mazalne lastnosti kot olje. Pri projektiranju vodne PKH je potrebno paziti na te razlike. Namen prispevka je prikazati možnost zamenjave tradicionalne oljne z vodno PKH. Prikazane so posebnosti vodne PKH pri dimenzioniranju. Na te posebnosti moramo biti pozorni pri gradnji novih vodnih hidravličnih naprav (HN). Predstavljenih je nekaj pomembnih sestavin vodne PKH, ki se razlikujejo od sestavin oljne PKH. Zaradi omenjenih razlik je tudi vzdrzevanje vodne PKH drugačno. Kljub velikim tehničnim problemom je na trzišču precejšnje število uveljavljenih vodnih HN. Kot primer vam predstavljamo smetarsko vozilo, ki uporablja vodno PKH.

Due to the specific properties of water in comparison to mineral oil, the components of water power-control hydraulics (PCH) differ from those of oil power-control hydraulics from the design point-of-view. This difference is especially based on the significantly lower viscosity of water compared to that of oil, and furthermore on waterćs worse damping and lubricating abilities. In designing water PCH, special care must be paid to the pecularities in the field of design and the maintenance of such hydraulics.

Keywords: voda, hidravlično olje, pogonsko-krmilna hidravlika, konstrukcijske izvedbe, dimenzioniranje, hydraulic fluids, water, power-control hydraulics, hydroulic components


Export bibliography