Uporaba trdih prevlek PVD v strojništvu - možnosti in omejitve

B. Podgornik, J. Vižintin

Strojniški vestnik 49 (2003) 242–249.

Abstract

Zadnjih 20 do 30 let je bilo razvitih veliko novih trdih prevlek, kakor tudi tehnik za njihovo nošenje. Tako smo soočeni s plazemsko podprtimi postopki nanašanja ter dinamičnimi in diamantu podobnimi prevlekami, ki jih je mogoče nanašati že pri temperaturah nižjih od 200 C in dajejo izjemne tribološke lastnosti. Kljub temu, da je ob odlični obrabni odpornosti mogoče doseči tudi razmeroma nizek koeficient trenja, pa je uporaba trdih zaščitnih prevlek v strojništvu še vedno bolj izjema kakor pravilo. Glavni problem pomenijo razmeroma visoki stični tlaki ter zelo zahtevno napetostno-deformacijsko polje, ki so mu strojni elementi izpostavljeni med delovanjem. Mnoge numerične in analitične raziskave so pokazale, da se pri oplaščenih sistemih plastična deformacija prične v podlagi in da je zmožnost prevleke prenašati obremenitev v največji meri odvisna prav od podlage. To pomeni, da ob trdi, obrabno odporni površini, potrebujemo tudi primerno pripravljeno podlago, ki bo zmožna dajati oporo trdi in s tem krhki prevleki. ...

A lot of new technologies, and thin films vith very good tribological properties, like diamond and diamond-like carbon coatings, were introduced in the past 2 to 3 decades. However, the use of hard, thin films in the field of machine elements is the exception rather than the rule. The main problem lies in the relatively high contact pressure and the very complex loading of the machine components, which demand a hard resistant surface and a tough core. It was found during many numerical and experimental analysis that in the case of hard, thin films the plastic deformation of the composite starts in the substrate. Therefore, the ability of the film to sustain the loading depends principally on the load-carrying capacity of the substrate.

Keywords: hard coatings, frictions, wear, plasma nitriding


Export bibliography