Obrabna odpornost konstrukcijskega jekla, nitriranega v plazmi

B. Podgornik, J. Vižintin, V. Leskovšek

Strojniški vestnik 47 (2001) 163–173

Abstract

V raziskavi je bila določena obrabna odpornost konstrukcijskega jekla 42CrMo₄, nitriranega v plazmi in pulzirajoči plazmi, pri čemer je bilo kaljenje uporabljeno kot primerjava. Raziskana je bila tako drsna obrabna odpornost kakor tudi odpornost proti jamičenju, in to za pogoje mazanega dotika. Vpliv nitriranja je bil določen z uporabo metalografije, merjenjem mikrotrdote in zaostalih napetosti ter raziskavo topografije površine. Drsna obrabna odpornost je bila določena na napravi "valjček-plošča", medtem ko je bila odpornost proti jamičenju določena na napravi za preskušanje zobnikov. Rezultati raziskave so pokazali, da se obrabna odpornost konstrukcijskega jekla, še posebej odpornost proti jamičenju, po nitriranju v plazmi občutno izboljša. Primerjava obrabne odpornosti raziskovanega jekla, nitriranega v pulzirajoči plazmi, pa je pokazala zelo enakovredno obrabno odpornost.

In our study wear resistance of plasma and pulse plasma nitrided 42CrMo₄ steel was evaluated under lubricated sliding and pitting wear conditions, where hardened samples were used as a reference. The nitrided samples were characterised using metallography, microhardness, residual stress and surface examination techniques. After surface treatment, lubricated sliding wear tests were performed on a pin-on-disc machine in which surface treated pins were loaded against hardened ball bearing steel discs. Pitting wear tests were performed on back-to-back gear test rig. Experimental results indicate, that the wear resistance of 42CrMo₄ steel, especially pitting wear resistance can be greatly improved by means of plasma and pulse plasma nitriding. However, plasma and pulse plasma nitrided 42CrMo₄ steel showed very similar sliding and pitting wear resiostance.

Keywords: plasma nitriding, pulse plasma nitriding, pitting, sliding, wear


Export bibliography