Računalniško krmiljeno preizkuševališče za raziskavo materialov mehanskih drsnih tesnil

A. Vezjak, J. Vižintin

Materiali in tehnologije 34 (2000) 99–102.

Abstract

Mehanska drsna tesnila spadajo med dinamična gredna tesnila. Primarno tesnjenje omogoča drsni kontakt dveh tesnilnih obročev, ki je geometrijsko analogen kontaktu pri aksialnih drsnih ležajih. Glavni poudarek pri razvoju teh tesnil je na tribološki konstrukciji tesnilnih obročev. Ti so v drsnem kontaktu izpostavljeni fenomenom, kot so trenje, obraba, mazanje, kemična interakcija s tesnjenim medijem (korozija), hidrodinamika in prenos toplote. Izbira materialov tesnilnih obročev je zato zelo pomembna, saj neposredno določa trajnostno dobo in zanesljivost delovanja tesnil. Da lahko določeno dvojico materialov tesnilnih obročev ovrednotimo, moramo delovanje kar se da dobro poznati. Preizkusi na triboloških modelnih preizkuševališčih zaradi specifičnosti geometrije kontakta in razmer pri obratovanju ponavadi ne dajo s prakso primerljivih rezultatov. Zato je za ovrednotenje materialov in delovanja tesnil v večini primerov še vedno potrebno preizkušanje na dragih realnih sistemih. V prispevku je predstavljeno preizkuševališče s preskusno glavo lastne konstrukcije, kjer lahko simuliramo realne razmere obratovanja mehanskih drsnih tesnil. Opremljeno je s sodobnim računalniškim sistemom za sprotni nadzor in krmiljenje osmih merilnih parametrov, kar nam omogoča natančen vpogled v razmere v tesnilu med preizkusom in s tem razumevanje delovanja tesnila.

Mechanical seals are dynamic shaft seals in which primary sealing takes place between surfaces in sliding contact of two mated seal faces. The most important aspect of development of mechanical seal is the tribological design of the seal faces. Seal faces are exposed to severe conditions which are determined with phenomena such as friction, wear, lubricataion, chemical interaction with sealing fluid (corrosion), hydrodynamics and heat transfer. Therefore seal life and reliability are very much influenced by seal face material pair performance and therefore conditions in the seal must be well known. Results of testing on tribological models due to specific contact geometry and operating conditions are not satisfactory for practical comparable applications. Therefore testing on expensive real system are still required for seal material evaluation in the most cases. In the paper test rig of our own design is presented on which we simulate real operating condition of mechanical seals. The test rig is equipped with advance computer system for on-line control and monitoring of eight measured parameters which enables detail determination of conditions during seal testing and better understanding of seal performance.

Keywords: mehanska drsna tesnila, preskušanje, tribologija, materiali tesnilnih obročev, mechanical seals, testing, tribology, seal face materials Akcije


Export bibliography