Tribološke lastnosti jekla AISI 4140 nitriranega v plazmi in pulzirajoči plazmi

B. Podgornik, J. Vižintin, V. Leskovšek

Strojniški vestnik 45 (1999) 199–209.

Abstract

V raziskavi so bile tribološke lastnosti jekla 4140(42CrMo₄), nitriranega v plazmi in pulzirajoči plazmi, določene za primer suhega drsenja. Pri tem je bilo kaljenje uporabljeno kot referenca in primerjava nitriranja. Vpliv nitriranja je bil določen z uporabo metalografije, merjenjem mikrotrdote in raziskavo topografije površine, in sicer pred preskusi in tudi po njih. Tribološke lastnosti so bile določene na napravi "valjček-disk", pri čemer je bil določen tudi vpliv drsne hitrosti in obremenitve na tribološke lastnosti jekla po nitriranju.

In our study the friction and the wear behaviour of plasma nitrided AISI 4140(42CrMo₄) steel was evaluated under dry sliding conditions, where hardened samples were used as a reference. The nitrided samples were fully characterised before and after the wear testing using metallographic, microhardness and surface examination techniques. After surface characterisation, dry sliding wear tests were performed on a pin-on-disc machine in which hardened ball bearing steel discs were mated to nitrided pins. The influence of sliding speed and contact load on the response of the surface treated pins was determined. The influence of sliding speed and contact load on the response of the surface treated pins was determined.

Keywords: AISI 4140 steel, plasma nitriding, tribological properties, wear


Export bibliography