Preskušanje materialov na odpornost proti utrujanju pri kotaljenju

M. Kalin, J. Vižintin

Kovine zlitine tehnologije 32 (1998) 91–94.

Abstract

Naprave za preskušanje materialov na odpornost proti utrujanju pri kotaljenju lahko razdelimo na industrijska in modelna preizkuševališča. Zaradi rotacijskega gibanja, zahtevne kontaktne geometrije preizkušancev in velikih hitrosti, ki zahtevajo ostre tolerančne pogoje, sta obe vrsti preizkuševališč dragi. V prispevku je predstavljena nova naprava lastne konstrukcije, namenjena preskušanju materialov na odpornost proti utrujanju pri kotaljenju. V nasprotju z doslej znanimi podobnimi napravami se obremenitveni del naprave giblje izmenično linearno, tako da kotali kroglico po preizkušancu v obliki ploščice. Zaradi bistveno enostavnejše kontaktne geometrije in gibanj naprave ter standardnih in poceni preizkušancev so naprava in preskusi znatno cenejši od doslej znanih.

Rolling contact fatigue testers could be classified into bench and model devices. Due to rotational movement, complex contact geometry, high speeds, and high tolerances both types of devices are expensive. In this paper new own-designed RCF tester is presented. In contrast to most of today's similar devices, loading part in the new tester moves linearly reciprocatingly and rolls the ball over the flat specimen. Simple testing principle and specimens geometry make RCF testing with the new tester less expensive than with comparative devices.

Keywords: kotaljenje, utrujanje, preskušanje, preizkuševališča, rolling, fatigue, testing, test devices


Export bibliography