Računalniško simuliranje delovanja krogličnih ležajev

M. Kalin, J. Vižintin

Strojniški vestnik 43 (1997) 248–257.

Abstract

Kotalni ležaji delujejo v zelo različnih obratovalnih razmerah, zato obstaja tudi veliko vrst ležajev, prilagojenih specifičnim razmeram. Za doseganje vedno večjih zahtev, ki jih morajo izpolnjevati, ter strogih meril delovanja naprav, v katerih so vgrajeni, je treba lastnosti ležajev in delovne razmere natančno poznati. V prispevku opisujemo računalniško simuliranje delovanja krogličnih ležajev ter možnosti, ki jih ta ponuja pri razpoznavanju lastnosti kotalnih ležajev in njihovih odzivov na delovne razmere. Predstavljeni so nekateri rezultati odvisnosti krogličnih ležajev od delovnih razmer ter primerjava odzivov ležajev z različnimi koti dotika.

Rolling bearings operate in a variety of working conditions which require specialised designs for certain applications. In order to achieve high working performance and long life of the bearings, properties of the bearings and operating parameters must be well known. In this paper computer simulation of the ball bearings working parameters and the possibilities of the bearings performance simulation is presented. Comparison of some rolling bearings working parameters as a function of different conditions and contact angles is given.


Export bibliography