Vpliv dodatkov QMI, PRO MOTION in SKORPION na lastnosti motornih olj v drsnem dotiku

A. Arnšek, J. Vižintin

Strojniški vestnik 43 (1997) 160–166.

Abstract

V zadnjem času so se na našem tržišču pojavili številni dodatki, ki po zagotovilih proizvajalcev in prodajalcev izredno izboljšajo mazalne lastnosti že znanim motornim in drugim mazalnim oljem. Največkrat se obljubljeno in na različne načine tudi dokazano izboljšanje nanaša na izredno zmanjšanje trenja in obrabe na mazalnih elementih. Vsi razpoložljivi podatki in rezultati preskušanj teh dodatkov so obarvani dokaj komercialno, zato smo se na Fakulteti za strojništvo, Centru za tribologijo in tehnično diagnostiko odločili, da s primerjalnimi preizkusi ugotovimo dejansko vrednost in uporabnost teh dodatkov. Analizirali smo vplive treh, na našem trgu dosegljivih dodatkov, na mehanske lastnosti štirih komercialnih motornih olj. Dva dodatka QMI in PRO MOTION vsebujeta trdne netopne delce polietraflouroetilena (PTFE) bolj znane pod imenom TEFLON, tretji dodatek SKORPION, pa je po trditvah prodajalca posebno sestavljena kombinacija sintetičnih derivatov ogljikovodikov, ki ne vsebuje polimerov, PTFE trdnih snovi ali spojin, suspenzij MoS₂, težkih kovin (Pb, Ag,Cu) ali redčil. Gre torej za v olju topen dodatek.

Keywords: motorna olja, fizikalne lastnosti, mehanske lastnosti, mazanje, trenje, tribologija


Export bibliography