Primerjalno preizkušanje obrabne obstojnosti orodnih jekel

J. Vižintin, E. Tomšič, F. Uranc, F. Grešovnik, J. Šegel

Kovine zlitine tehnologije 28 (1994) 57–68.

Abstract

Keywords: orodna jekla, preizkušanje, obraba


Export bibliography