Izbira dodajnega materiala in tehnologije navarjanja tekalnega kolesa žerjava : tehnične novice

R. Kejžar, M. Hrženjak, V. Živkovič, J. Vižintin, L. Kosec, J. Cankar, P. Žmitek

Kovine zlitine tehnologije 27 (1993) 267.

Abstract

Keywords: navarjenje, dodajni materiali, tekalno kolo žerjava


Export bibliography