Obraba jekla 100 Cr6 pri majhnih oscilacijah

J. Vižintin, F. Vodopivec

Kovine zlitine tehnologije 27 (1993) 185–190.

Abstract

Opis poškodb, ki so nastale v odvisnosti od velikosti amplitude pri konstantni frekvenci 50 Hz. Za primerjavo smo opisali tudi poškodbe, ki smo jih opazili pri enakih amplitudah in različnih frekvencah. Opisan je mehanizem površinskih poškodb, volumska in linearna vrednost obrabe ter koeficient obrabe.

This paper presents surface damage depending upon the value of the amplitude slip at the constant frequency 50 Hz. We have compared surface damage which has been obtained at the same amplitude and at a dissimilar frequency. The present paper describes the mechanism of the surface damage, value of the volume and linear wear and wear index.

Keywords: jekla, poškodbe površin, obraba materiala, oscilacije


Export bibliography