Spremljanje obrabe elementov strojev z analizo obrabnih delcev

M. Kambič, J. Vižintin, V. Hudnik, I. Lipušček

Strojniški vestnik 37 (1991) 219–222.

Abstract

Keywords: strojni elementi, obraba, železarne, Železarna Jesenice


Export bibliography