Biodizel - osnovne značilnosti

B. Kržan, J. Vižintin

Oljnice: pridelava, kakovost olja ter možnost uporabe za biomaziva in biodizel. (2009) 115-116.

Abstract

Keywords: rastlinska olja, biodizel, goriva, tekoča goriva


Export bibliography